Rugklachten na een auto aanrijding

Wanneer je betrokken bent bij een auto aanrijding met schade, dan moet er worden vastgesteld of het een aanrijding was met letselschade. Als er letselschade is ontstaan en er is geen tegenpartij, dan wordt de auto aanrijding door de eigen verzekeraar afgewikkeld. Als er sprake is van een auto aanrijding met een tegenpartij en er is een letselschade, dan dient de letselschade vergoeding aanrijding worden vastgesteld door een letselschade specialist. De tegenpartij is dan niet de chauffeur die de schade heeft veroorzaakt maar zijn verzekeraar. Daarom is het raadzaam om ook een deskundige in te schakelen. In deze situatie een letselschade specialist die samen de situatie kan inventariseren en bij de verzekeraar van de tegenpartij een schadeclaim kan indienen ter hoogte van het bedrag waar recht op bestaat.

Lichamelijke klachten na een auto aanrijding
Door de auto aanrijding kunnen er lichamelijke klachten ontstaan die er voor de auto aanrijding niet waren. Er kunnen klachten ontstaan van langdurige aard. Zo kunnen mensen na een auto aanrijding te maken krijgen met nekklachten die niet overgaan. Door de klap kunnen er ook rugklachten en of fracturen ontstaan, terwijl een whiplash ook heel lang kan blijven opspelen. Niet altijd worden deze klachten direct voelbaar na een auto ongeluk, daarom is het heel erg belangrijk als je een aanrijding gehad hebt om een letselschade specialist na een auto aanrijding in te schakelen. Deze letselschade specialist kan na jaren nog ondersteuning verlenen om de dan pas ontstane situatie in kaart te brengen en de financiƫle gevolgen van de auto aanrijding bij de tegenpartij te verhalen.

De vergoeding van ziekenhuiskosten
Het komt voor dat door een auto aanrijding er medische hulp moet worden verleend en de auto inzittende voor een medische check naar het ziekenhuis moet worden gebracht. De medische verrichtingen worden in de regel door de ziekenkostenverzekeraar vergoed, maar er zijn altijd (medische) kosten die zelf betaald moeten worden. Een letselschade specialist weet precies om welke kosten het gaat en zal deze bij de tegenpartij in rekening brengen. Daarnaast heeft een letselschadespecialist de mogelijkheid om in uw belang de medische situatie en medische gegevens met deskundige artsen te bespreken. Ook zijn er, op basis van ervaringen, in de loop der jaren richtlijnen opgesteld. Het gaat om richtlijnen, als er een medische opname is ten gevolge van de auto aanrijding, over de (medische) kosten van het ziekenhuis of revalidatiecentrum die in rekening mogen worden gebracht bij de tegenpartij .

Copyright Rugpijn informatie 2019
Shale theme by Siteturner